Blue Flower

Tworząc zaszyfrowany plik, zawierający wszystkie prywatne hasła, unikniemy kłopotu z ich zapamiętaniem.

Stosując codziennie do kilku haseł, w dodatku niektóre hasła należy często zmieniać , ze względów bezpieczeństwa najlepiej będzie przechować je w bezpiecznym miejscu – zaszyfrowanym pliku. Jeśli nie chcemy, żeby ktoś poznał nasze prywatne hasła, warto użyć darmowego programu KeePass Password Safe, który zapamięta wszystkie hasła, zapisując je w zaszyfrowanym pliku.

W trakcie pierwszego uruchomienia programu należy utworzyć tzw. master key, czyli główne hasło, które będzie chronić dostępu do naszej listy haseł. W tym celu w zakładce File/New podajemy dwukrotnie nowe hasło.

W celu dodania do programu używanego hasła należy:

 1. Przejść do zakładki Edit/Add Entry. W wyświetlonym okienku z menu Group wybierzmy grupę, w której hasło zostanie umieszczone.
  2. W polu Title należy wpisać nazwę usługi, do której używasz danego hasła, np. „
  hormon wzrostu”.
  3. W miejscu User name wpisujemy nazwę użytkownika, gdy określona usługa wymaga jej podania.
  4. W polu URL należy wpisać adres internetowy usługi.
  5. Pola Password i Repeat pozwalają na wprowadzenie hasła. Po czym zatwoerdzamy OK.
  6. Na koniec przechodzimy do menu File/Save i zapisujemy je na dysku.
  7. Zamykamy program. W przypadku ponownego włączenia programu KeePass, narzędzie poprosi o podanie hasła głównego.