Obserwowanie pulpitu zdalnego komputera

Pulpit Zdalny to opcja , którą oferuje system operacyjny Windows. To doskonała funkcja, w przypadku gdy chcemy kontrolować swoje dzieci w Internecie i zainterweniować w odpowiednim czasie.

Korzystanie z funkcji Pulpit Zdalny , w wielkim skrócie wygląda to jakbyśmy korzystali z jednego komputera wraz z naszym dzieckiem, nawet będąc w pracy,  na monitorze komputera będziemy mieli możliwość zobaczenia dokładnie tego samego, co widzi dziecko na swoim monitorze.

Pulpit zdalny uruchamiamy wprowadzając ustawienia w obydwu komputerach, które będą się ze sobą łączyć.

1. W komputerze docelowym należy kliknąć Start, kolejno Ustawienia, a na koniec Panel Sterowania/System.

2. Następnie wybrać opcję Ustawienia zdalne, a następnie wybierać jedną z trzech opcji w obszarze Pulpit zdalny.

Być może będziemy musieli podać hasło administratora lub go potwierdzić.  Klikamy przycisk Wybierz użytkowników. Następnie w okienku dialogowym Użytkownicy pulpitu zdalnego wybieramy Dodaj.

3. W oknie dialogowym Wybieranie użytkowników lub grup należy określić lokalizację do wyszukiwania. W tym celu wybieramy przycisk Lokalizacje, a następnie lokalizację, którą chcemy przeszukać.

4. W polu Wprowadź nazwy obiektów do wybrania należy podać  nazwę użytkownika, którego dodamy i zatwierdzamy OK.

5. Nazwa zostanie wyświetlona na liście użytkowników w oknie dialogowym Użytkownicy pulpitu zdalnego.

Następnie w komputerze, z którego inicjowane jest połączenie otwieramy okno Podłączanie pulpitu zdalnego, klikając Start/Wszystkie programy/ Akcesoria/Podłączanie pulpitu zdalnego.

W miejscu Komputer należy wpisać nazwę komputera lub adres jego IP,  do którego chcemy się podłączyć, a następnie zatwierdzamy Podłącz.

W przypadku, gdy znamy nazwę komputera, z którym chcemy się połączyć, wpisujemy ją w oknie Komputer.

Jeśli nie znamy, to należy zapytać administratora sieci o nazwę komputera lub poszukać  nazwy komputera w komputerze, z którym chcesz się połączyć. Po zezwoleniu na zdalne połączenia zapora systemu Windows automatycznie otworzy wymagany port.

Używając innej zapory, musimy sprawdzić czy port Pulpitu zdalnego (zazwyczaj 3389) jest otwarty.

 

Dodaj komentarz